Wpisz numer i wyszukaj numer w naszej bazie nieznanych numerów telefonu

Ochrona danych osobowych

Informacje prawne

1. Prezentacja strony.

Właściciel : tenwabango.xyz
Twórca : tenwabango.xyz
Menedżer publikacji : tenwabango.xyz
Zarządcą publikacji jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster : tenwabango.xyz
Host : tenwabango.xyztenwabango.xyz

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i proponowanych usług.

Korzystanie ze strony tenwabango.xyz oznacza pełną akceptację warunków opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania można w dowolnym momencie zmodyfikować lub uzupełnić, dlatego użytkownicy witryny tenwabango.xyztenwabango.xyz są proszeni o regularne odwiedzanie tych stron.

Ta strona jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. O przerwie związanej z obsługą techniczną może jednak zadecydować tenwabango.xyz, która następnie podejmie próbę przekazania użytkownikom informacji przed datą i godziną interwencji.

Strona tenwabango.xyztenwabango.xyz jest regularnie aktualizowana przez tenwabango.xyz. W ten sam sposób noty prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: mimo to nakładają się na użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do niego tak często, jak to tylko możliwe, aby go odnotować.

3. Opis świadczonych usług.

Strona tenwabango.xyztenwabango.xyz służy do przekazywania informacji o wszystkich działaniach firmy.

tenwabango.xyz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje o tenwabango.xyz możliwie jak najdokładniej. Nie można jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, niedokładności i braki w aktualizacji, czy to przez fakt, czy przez strony trzecie, które dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje wymienione na stronie tenwabango.xyz mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie tenwabango.xyz nie są wyczerpujące. Podlegają zmianom, które zostały wprowadzone od ich opublikowania.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna korzysta z technologii JavaScript.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z witryny. Ponadto użytkownik witryny wyraża zgodę na dostęp do witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego żadnych wirusów oraz zaktualizowanej najnowszej wersji przeglądarki

5. Własność intelektualna i podróbki.

tenwabango.xyz jest właścicielem praw własności intelektualnej lub ma prawo do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstu, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Wszelkie powielanie, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, bez względu na zastosowane środki lub proces, są zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody tenwabango.xyz.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Firma tenwabango.xyz nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia sprzętu użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny tenwabango.xyz oraz wynikające z użycia materiałów, które nie spełniają wymagań określonych w pkt. 4 lub pojawienie się błędu lub niekompatybilności.

Firma tenwabango.xyz nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wtórne (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny tenwabango.xyz.

Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktu) są dostępne dla użytkowników. tenwabango.xyzzastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają obowiązujące prawo, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W takim przypadku tenwabango.xyz zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości rasistowskiej, obraźliwej, oszczerczej lub pornograficznej, niezależnie od używanego medium (tekst , fotografia ...).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

Przy okazji korzystania ze strony tenwabango.xyz można zbierać: adres URL linków, przez które użytkownik ma dostęp uzyskałem dostęp do strony tenwabango.xyz, dostawca dostępu dla użytkownika, adres IP użytkownika.

W każdym przypadku tenwabango.xyztenwabango.xyz zbiera tylko dane osobowe użytkownika na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę tenwabango.xyz. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną wiedzą o faktach, w szczególności, gdy sam przystępuje do ich wprowadzania. Użytkownik strony tenwabango.xyz jest wówczas zobowiązany do nieujawniania tych informacji.

Żadne dane osobowe użytkownika strony tenwabango.xyz nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane o jakimkolwiek wsparciu dla innych. Tylko założenie umorzenia tamid.ovh i jego uprawnień umożliwiłoby przekazanie takich informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei miałby taki sam obowiązek przechowywania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika witryny tenwabango.xyz.

Witryna nie jest zgłaszana do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych. .

8. Linki hipertekstowe i pliki cookie.

Strona tenwabango.xyz zawiera wiele linków hipertekstowych do innych witryn, skonfigurowanych za zgodą tenwabango.xyz, nie ma jednak możliwości zweryfikowania zawartości odwiedzanych witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzia (piktogram w formie ząbka w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdź na Ok.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw reguły przechowywania na: używaj niestandardowych ustawień historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

Pod Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki w piktogramie menu (symbolizowanym przez cog). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" możesz blokować pliki cookie.

W Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę menu (symbolizowaną trzema poziomymi liniami). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij Preferencje. Na karcie "Prywatność" możesz blokować pliki cookie.

466702812

370526726

724771411

828776957

995573646

988850191

775344240

860644118

800992712

432819633

415885596

668384755

992415989

782952212

382458533

894182471

647433765

684434388

348203341

741574040